Ek Rangin Khwab Hai duniya

Sufi

ek rangin khvab hai duniya ya nashat-e-sarab hai duniya ghaur se padh sako to samjhoge ek dilkash kitab hai duniya