Sher Bechaara

ahmad-hatib-siddiqi

sher jangal men hai udaas bahut janvar kam hain aur ghaas bahut sochta hai ki kya karen ab ham kar

Buddhu Si Ek Bachchi

ahmad-hatib-siddiqi

siima ne mujh se puchha ai mere pyare chacha ye roz aap mujh ko dete the kaisa ghachcha kahte the

Sar-e-Asman Sar-e-Zamin

ahmad-hamesh

maalum nahin kya hua ki jins mohabbat pe haavi ho gai goya mohabbat haar gai aur jins jiit gai jo

Ma-Baad-Ut-Tabiat

ahmad-hamesh

ghalat logon ki barish ho rahi hai paani ki bajae un ki nahusat baras rahi hai ek kutta raat aur