Arsh Ta-Farsh Sair Kar dekha

Sufi

arsh ta-farsh sair kar dekha jalva-gar tu hua jidhar dekha chashm-e-tahqiq se jahan dhunda gabr huun tujh siva agar dekha