Arsh Ta-Farsh Sair Kar Dekha

Sufi

arsh ta-farsh sair kar dekha jalva-gar tu hua jidhar dekha chashm-e-tahqiq se jahan DhunDa gabr huun tujh siva agar dekha