Hai Koi Ikhtiyar Duniya Par

zafar-iqbal

hai koi ikhtiyar duniya par na hamen e’tibar duniya par apna dar-o-madar dil par hai aap ka inhisar duniya par