Hazrat-Khwaja Sang Kheliye dhamal

Ameer Khasro

hazrat-khvaja sang kheliye dhamal bais khvaja mil ban ban aayo ta main hazrat-rasul sahab-jamal hazrat-khvaja sang arab yaar tori basant

More Piya Ghar Aae

Ameer Khasro

more piya ghar aae ai ri sakhi more piya ghar aae bhaag lage is angan ko bal-bal jaun main apne