Baya Ki Qasr-e-Amal Sakht Sust Buniyaadast

baya ki qasr-e-amal sakht sust buniyadast

bayar baada ki buniyad-e-umr barbadast

ghulam-e-himmat-e-anam ki ze-charkh-e-kabud

ze-har-che rang taalluq pazirad azadast

che goyamat ki ba-mai-khana dosh mast-o-kharab

sarosh-e-alam-e-ghaibam che muzhda dadast

ki ai buland-e-nazar shah-baz-e-sidra-nashin

nashemant-e-tu na iin kunj-e-mehnat abadast

tura ze-kungar-e-arsh mi-zanad safir

na-danamat ki darin dam-gahe che uftadast

nasihate kunamat yad-gir va dar amal aar

ki iin hadis ze-pir-e-tariqatam yadast

majo durusti-e-ahad az jahan-e-sust nihad

ki iin ajuuz urus-e-hazar damadast

gham-e-jahan ma-khur va pand-e-man mabar az yaad

ki iin latifa-e-naghzam ze-rahrav-e-yadast

raza ba-dada ba-deh vaz jabin girah ba-kusha

ki bar man-o-tu dar-e-ikhtiyar na-kushadast

nishan-e-ahd-o-vafa niist dar tabassum-e-gul

ba-nala-e-bulbul-e-ashiq ki ja-e-fariyadast

hasad che mi-bari ai sust-e-nazm bar ‘hafiz’

qubul-e-khatir-o-lutf-e-sukhan khuda dadast

Leave a Comment