Naqd Sufi Na Hum Aan Safi-e-Ghish Bashad

naqd suufi na ham aan safi-e-ghish bashad

ai basa khirqa ki shaista-e-atish bashad

sufi-e-ma ki ze-vird-e-sahri mast shude

sham-e-gahash nigaran baash ki sar-khush bashad

khush buvad gar mahk-e-tajraba aayad ba-miyan

ta-siyah ruue shavad har ki daroghash bashad

khat-e-saqi gar aziin guuna zanad naqsh-bar-ab

ai basa rukh ki ba-khunaba munaqqash bashad

gham-e-duniya-e-dani chand khuri baada ba-khur

haif bashad dil-e-dana ki mushavvash bashad

naaz parvarda tanaum na burd raah ba-dost

ashiqi sheva-e-rindan-e-bala-kash bashad

dalq-o-sajjada-e-‘hafiz’ ba-burd bada-farosh

gar sharabash ze-kaf-e-saqi-e-mahvash bashad

Leave a Comment