dil Sara-Parda-e-Mohabbat-e-Ust

dil sara-parda-e-mohabbat-e-ust

diida aina-dar talat-e-ust

man ke sar dar na-yavaram ba-do-kaun

gardanam zer-e-bar-e-minnat-e-ust

gar man aluda damanam che ajab

hama-alam gavah-e-ismat-e-ust

man ke basham daran haram ke saba

parda-dar-e-harim-e-hurmat-e-ust

malakat-e-ashiqi-o-ganj-e-tarab

harche daram ze-chaman daulat-e-ust

be-khayalash mabad manzar-e-chashm

zaan ke iin gosha ja-e-khalvat-e-ust

daur-e-majanun guzasth-o-naubat-e-mast

har kase panj-roz naubat-e-ust

man-o-dil gar fida shudem che shud

gharaz andar myaan salamat-e-ust

tu-o-tuba-o-ma-o-qamat-e-yar

fikr har kas ba-qadr-e-himmat-e-ust

har gul-e-nau ke shud chaman-ara

ze-asar-e-rang-o-bu-e-sohbat-e-ust

faqr-e-zahir ma-bin ke ‘hafiz’ ra

sina-e-ganjina-e-mohabbat-e-ust

Leave a Comment