Gulshan Gulshan Phul

sahir-ludhianvi

gulshan gulshan phuul daman daman dhuul marne par taazir jiine par mahsul har jazba maslub har khvahish maqtul ishq pareshan-hal