Mil Gae Par Hijab Baqi Hai

insha-allah-khan-insha

mil gae par hijab baaqi hai fikr-e-naz-o-itab baaqi hai baat sab thik-thak hai pa abhi kuchh saval-o-javab baaqi hai garche