Kaba-E-Dil Ko Agar Dhaiyega

poet

kaaba-e-dil ko agar Dhaiyega yaad rakhiye ki saza paiyega yaad men meri jo ghabraiyega meri turbat pe chale aiyega thodi

Tifli Piri O Naujawani Hech

poet

tifli piiri o naujavani hech tiin din ki hai zindagani hech umr-e-do-roza par ghamanD itna munimon ki hai lan-tarani hech