Ai Sajan Waqt-E-Jaan-Gudazi Hai

poet

ai sajan vaqt-e-jan-gudazi hai mausam-e-aish-o-fasl-bazi hai in chakoron se duur rah ai chand qaul ushshaq ka namazi hai is qalandar