Nai Tahzib

akbar-allahabadi

ye maujuda tariqe rahi-e-mulk-e-adam honge nai tahzib hogi aur nae saman baham honge nae unvan se zinat dikhaenge hasin apni

Madrasa Ali-Gadh

akbar-allahabadi

khuda ali-gadh ke madrase ko tamam amraz se shifa de bhare hue hain rais-zade amir-zade sharif-zade latif o khush-vaza chust

Jalwa-E-darbar-E-dehli

akbar-allahabadi

sar men shauq ka sauda dekha dehli ko ham ne bhi ja dekha jo kuchh dekha achchha dekha kya batlaen

darbar 1911

akbar-allahabadi

dekh aae ham bhi do din rah ke dehli ki bahar hukm-e-hakim se hua tha ijtama-e-intishar aadmi aur janvar aur

Aam-Nama

akbar-allahabadi

naama na koi yaar ka paigham bhejiye is fasl men jo bhejiye bas aam bhejiye aisa zarur ho ki unhen