Aashiqan Garche Ba-Sad Parda Nihan Aamda-And

KHWAJA MUINUDDIN CHISHTI

ashiqan garche ba-sad parda nihan amda-and ba tu dar martaba-e-kashaf-o-ayan amda-and mutrib-e-ishq-e-tu chuun parda-e-ushshaq navakht ashiqan naara-zanan jama-daran amda-and mai-parastan