Gar Ba-Chashm-e-Ashiqan Bini Jamal-e-Khweshtan

gar ba-chashm-e-ashiqan biini jamal-e-khveshtan

ham-chu man ashufta gardi dar khayal-e-khveshtan

man chu mirrat-e-uyam husn az jamalash burda-am

juz jamal-e-u nami binam misal-e-khveshtan

aina maghrur-e-husn-e-khveshtan hargiz na-shud

balki mi-binad jamale dar jamal-e-khveshtan

bada-i khvaham ki ba-sitanad mara az man tamam

ta chu mansur aan zaman yabam visal-e-khveshtan

aan gule ki-andar sahar ba-shaguft dar bagh-e-dilam

bulbul-e-taba-e-‘muin’ ra karda lal-e-khveshtan

Leave a Comment