Tura Mi-Khwaham Ai dilbar Ki Binam

tura mi-khvaham ai dilbar ki binam

tui maqsud-e-man dar har ki binam

mara chashm az barae didan-e-tust

tu rakh na numai pas dar ki binam

hazaran dar ze-dil suyat kushada ast

tura mi-binam az har dar ki binam

jamal-e-saqi-e-man mi-numayad

ba-mirrat-e-mai-o-saghar ki binam

‘muin’ imroz mi-khvahad visalat

nadarat sabr ta mahshar ki mi-binam

Leave a Comment