Girhen

gulzar

mujh ko bhi tarkib sikha koi yaar julahe aksar tujh ko dekha hai ki taana bunte jab koi taaga tuut