Ummid O Bim

shahryar

main ne aksar inhin ankhon ke dariche se tujhe jhankte dekha hai jab laghzish-e-anfas badhi tund-o-pur-shor sadaon ka hujum nur-afroz

Wamandagi-E-Shauq

shahryar

khadi raho isi jagah isi tarah khadi raho safed barf ki chatan qatra qatra gal rahi hai galne do siyah