Ek Khush-Khabari

hanso ki surkh o garm khuun phir safed ho gaya

hanso ki nuqta-e-umid phir khala ke daere men aaj qaid ho gaya

hanso ki dasht-e-arzu men thak thaka ke sab bagule so gae

hanso ki shahr zindagi ka be-fasil ho gaya

hanso ki saya-e-salib phir tavil ho gaya

Leave a Comment