ahmad-husain-mail

Naqsha Lail-O-Nahaar Ka Khincha Hai

naqsha lail-o-nahar ka khincha hai

mausam ka khat juda juda khincha hai

suraj nuqta-e-zamin ki gardish-e-parkar

ye daera falsafi ne kya khincha hai

More Poems

Leave a Comment