Ba Yar Ba-Gulzar Shudam Rah-Guzri

MULLA JAMI

ba yaar ba-gulzar shudam rah-guzri bar gul nazar-e-fagandam az be-khabari dil-dar ba-taana guft sharmat baada rukhsar-e-man iin jaast tu dar

Ya-Rab Dil-e-Pak-O-Jaan-e-Agaham Deh

MULLA JAMI

ya-rab dil-o-pak-o-jan-e-agaham deh ah-e-shab-e-girya-e-sahar-gaham deh dar rah-e-khud avval ze-khudam be-khud kun angah be-khud ze-khud ba-khud raham deh

Yarab Zad-O-Kaun Be-Niyazam Gardan

MULLA JAMI

yarab zad-o-kaun be-niyazam gardan va ze-afsar faqr sarfarazam gardan dar rah-e-talab mahram-e-raz gardan zaan rah ki na su-e-tust bazam gardan

Tauhid Ba-Urf Sufi-e-Sahab-e-Sair

MULLA JAMI

tauhid ba-urf sufi-e-sahab-e-sair takhlis-e-dil az tavajjah-e-ust baghair ramzi ze-nihayat-e-maqamat-e-tuyur guftam ba-tu gar fahm kuni mantiq-e-tair