poet

Har Chand Gunahon Se Hun Main Nama Siyah

har chand gunahon se huun main naama siyah

rahmat hai kasir us ki mushaf hai gavah

zahid naaji hua aur mujrim naari

la-haul-vala-quvvata-illa-billah

More Poems

Leave a Comment