Maulana Rumi

Gar Bar Sar Shahwat-O-Hawa Khwahi Raft

gar bar sar shahvat-o-hava khvahi raft

az man khabrat ke be-nava khvahi raft

var dar-guzari az iin ba-bin ba-ayan

kaz bair che aamdi kuja khvahi raft

More Poems

Leave a Comment