ismail-merathi

Duniya Ka Na Kha Fareb Viran Hai Ye

duniya ka na kha fareb viran hai ye

rahat se na dil laga ki mehman hai ye

bach nafs-e-dani se hai bada hi kafir

kar ruuh ki parvarish musalman hai ye

More Poems

Leave a Comment