Zindagi Hamare Liye Kitna Aasan Kar di Gai Hai

zindagi hamare liye kitna asan kar di gai hai

ham kisi bhi riayati farokht men

kitaben

kapde juute

hasil kar sakte hain

jaisa ki gandum hamen imdadi qimat par muhayya ki jaati hai

agar ham chahen

kisi bhi kar-khane ke darvaze se

bachchon ke liye

rad-karda biscuit kharid sakte hain

tamam tayyaron rail-gadiyon bason men hamare liye

sasti nashishten rakhi jaati hain

agar ham chahen

mamuli zarurat ki qimat par

theater men akhiri qatar men baith sakte hain

ham kisi ko bhi yaad aa sakte hain

jab use koi aur yaad na aa raha ho

Leave a Comment