Yar Sapahida Aa Was Madro Kol

yaar sapahida aa vas madro kol

ik lakh dendi do lakh desan

hikk vaari cha bol

pahlon de kar baah sirandi

saval yaar na rol

nen sanval di mai manatari

sai chholiyan lakh jhol

yaar chadehan maan mahinda

aavas madre kol

savalyan de nain salondi

kajjale de tak tol

papan cahkvi kar kar chikan

alahde zakhm na chol

mar mar jandi rasak na sahandi

dildi sakht sudaul

baine bolen bensar visare

gae nuure ramjhaul

nakhre naaz nahore har-dam

baya baya karan alol

avagun haari nasak kanam di

sohna aib na phol

samajh ‘farid’ na thi gham-vasu

allah milesam dhol

Leave a Comment