MULLA JAMI

Ya-Rab Hama Khalq Ra Ba-Man Bad-Khu Kun

ya-rab hama khalq ra ba-man bad-khu kun

vaz jumla-jahaniyan mara yaksu kun

ru-e-dil-e-man sarf kun az har-jihate

vaz ishq-e-khudam yak-jahat-o-yak-ru kun

More Poems

Leave a Comment