Unt

laqq-o-daq sahra men ya maidan men

ya arab ke garm registan men

saya-afgan hai na vaan koi chatan

sard paani ka na dariya ka nishan

chilchilati dhuup hai aur chup hava

vaan parinda bhi nahin par marta

tu vahan ke marhale karta hai tai

din-ba-din aur hafta hafta pai-ba-pai

qimti ashya hain teri pusht par

tajiron ka resham aur shahon ka zar

toda toda tere uupar lad raha

hai bhara goya jahaz-e-pur-baha

chand hafte jab ki jaate hain guzar

aur thaka deta hai rakib ko safar

uunt! ghabrata nahin tu baar se

dekhta hai us ki janib pyaar se

goya kahta hai ki ai mere savar

ek din tu aur bhi himmat na haar

haan na be-dil ho na raste men thithak

saaf sar-chashma hai aage dhar lapak

mujh ko aati hai hava se bu-e-ab

na-umidi se na kar tu iztirab

uunt tu karta hai us ki rahbari

yuun bana deta hai rakib ko jari

akhirash manzil pe pahunchata hai tu

aur sukhe khar-o-khas khata hai tu

sabr se karta hai tai rah-e-daraz

sach kaha hai tu hai khushki ka jahaz

al-gharaz tu hai halim o khush-khisal

tarbiyat men chhote bachchon ki misal

Leave a Comment