Taqayya

so ab ye shart-e-hayat thahri

ki shahar ke sab najib afrad

apne apne lahu ki hurmat se munharif ho ke jiina sikhen

vo sab aqide ki in gharanon men

un ki ankhon ke rangton ki tarah tasalsul se chal rahe the

suna hai batil qarar paae

vo sab vafadariyan ki jin par lahu ke vaade halaf hue the

vo aaj se maslahat ki ghadiyan shumar hongi

badan ki vabastagi ka kya zikr

ruuh ke ahd-name tak faskh maane jaaen

khamoshi-o-maslahat-pasandi men khairiyat hai

magar mire shahr-e-munharif men

abhi kuchh aise ghayyur-o-sadiq ba-qaid-e-jan hain

ki harf-e-inkar jin ki qismat nahin bana hai

so hakim-e-shahr jab bhi apne ghulam-zade

unhen giraftar karne bheje

to saath men ek ek ka shajra-e-nasb bhi ravana karna

aur un ke hamrah sard patthar men chunne dena

ki aaj se jab

hazar-ha saal baad ham bhi

kisi zamane ke tekslaya hadappa ban kar talashe jaaen

to us zamane ke log

ham ko

kahin bahut kam-nasab na janen

Leave a Comment