Ta Juda Gashta-e-Zema Sanama

ta juda gashta-e-zema sanama

bakat-ul-aino fi havak dama

aan makun kaz gham-e-tu kushta shavam

laisa fil-qalb yanfaun-nudma

gar tu laila ba-husn-e-dar-arabi

ana majanuna filhava ajama

azalam gar ba-dast-e-tu bashad

qad razina bema jaral-qalama

an-che kardi ba-ma ze-nek-o-ze-bad

khaliqal-khalqe bainana hukama

khush ba-gufti tu iin ghazal ‘sadi’

barak-allah ayyohal-ulama

Leave a Comment