Sunao Mujhe Bhi Ek Latifa

chup kyuun ho jaate ho mujhe dekh kar

sunao mujhe bhi

ek latifa

meri sinf ke baare men

meri sinf ke baare men

tumhari latifon ki zambil

umr o ayyar ki zambil jaisi hai

nikalo koi naya ya sadiyon purana latifa

mahfuz karo mujhe

jaise tum karte ho ek dusre ko

medical college men murda jismon ki chiir phaad karte hue

stock exchange men karobar karte hue

ya khatun siyasatdanon ke balon ke andaz ka tajziya karte hue

chup kyuun ho jaate ho mujhe dekh kar

sunao mujhe bhi

ek latifa

taaki main hansun

aur taraqqi kar sakun tumhari duniya men

phir bana sakun

tumhare baare men

latifon ki zambil

umr o ayyar ki zambil ki tarah

aur sunaya karun unhen

sirf apni sinf ke girohon men

aur chup ho jaaya karun

jab ghalati se tum dakhil ho jaao

medical college men

stock exchange men

hamari parleman men

Leave a Comment