Sufi

Shah Apas Kaj Lubhana

‘shah’ apas kaaj lubhana

hindavana hor turkana

bhekh liya hai vahi so jaana

More Poems

Leave a Comment