Sawal – Visal-e-Mumkin-O-Wajib Baham Chist

saval

visal-e-mumkin-o-vajib baham chist

hadis-e-qurb-o-bo.d-o-besh-o-kam chist

javab

ze-man ba-shino hadis-e-be-kam-o-besh

ze-nazdiki tu duur uftadi az khvesh

chu hasti ra zuhure dar adam shud

az an-ja qurb-o-bo.d-o-besh-o-kam shud

qarib anast ku ra asl-e-nur-ast

baiid aan nisti kaz hast durust

agar nuure ze-khud bar tu rasanad

tura az hasti-e-khud va rihanad

che hasil mar tura ziin bud-o-nabud

kaz uu gahit khauf va gah raja buud

na-tarsad zu kase ku ra shanasad

ki tifl az saya-e-khud mi-harasad

na-manad khauf agar gardad ravana

na-khvahad asp-e-tazi taziyana

tura az atish-e-dozakh che baak ast

ki az hasti tan-o-jan-e-tu paak ast

ze-atish zarra-e-khalis bar farozad

chu g nabud andar che sozad

tu-ra gair az tu chize niist dar-pesh

va-lekin az vajud-e-khud ba-yandesh

agar dar kheshtan gardi giraftar

hijab-e-tu shavad aalam ba-yak baar

tui dar daur-e-hasti juzv-e-safil

tui ba nuqta-e-vahdat muqabil

taayyun-ha-e-alam bar tu taari ast

az aan goi chu shaitan ham-chu man kiist

az aan goi mara khud ikhtiyar ast

tan-e-man markab-o-janam savar ast

zamam-e-tan ba-dast-e-jan nihadand

haman taklif bar man zaan nihadand

na-dani kiin rah-e-atish-parastist

hama iin afat-o-shaumi ze-hastist

kudami ikhtiyar ai mard-e-aqil

kase ra ku buvad bizzat batil

chu buvad tust yaksar ham-chu nabud

ba-goi ikhtiyarat az kuja buud

kase ku ra vajud az khud na-bashad

ba-zat-e-khvesh nek-o-bad na-bashad

ki ra diidi tu andar har-do-alam

ki yak-dam shadmani yaaft be-gham

ki ra shud hasil akhir jumla ummid

ki maand andar kamale ta baja diid

maratib baqi-o-ahl-e-maratib

ba-zer-e-amr-e-haq vallah ghalib

asar az haq shanas andar hama jaai

ze-hadd-e-khveshtan bairun menah paae

ze-hal-e-khveshtan mi-purs iin qadar chist

va ze-an-ja baaz vaan kahil qadar chist

har aan kas ra ki maz.hab ghair-e-jabr-ast

nabi farmud ku manind-e-gabr-ast

chunan kaan gabr yazdan va ahrman guft

hami nadan-e-ahmaq ma-o-man guft

ba-ma afaal ra nisbat majazi-ast

nasab khud dar haqiqat lahv-o-bazi ast

na-budi tu ki fe.lat afridand

tu ra az bahr-e-kare bar-guzidand

ba-qudrat be-sabab dana-e-barhaq

ba-ilm-e-khvesh hukme karda mutlaq

muqaddar gashta pesh az-jan-o-az-tan

barae har yake kar-e-muayyan

yake maqsad hazaran saala taaat

baja-avurd va gardan tauq-e-laanat

digar az maasiyat nur-o-safa diid

chu tauba kard nam-e-istifa diid

ajab-tar an-ki iin az tark-e-maamur

shud az altaf-e-haq marhum-o-maghfur

mar aan digar ze-manha gashta malun

zahe fe.l-e-tu be-chand-o-che-o-chun

janab-e-kibriyai la-yazali ast

munazzah az qayasat-e-khayal ast

che buud andar azal ai mard-e-na-ahl

ki iin gashta mohammad-o-an abu-jahl

kase ku ba khuda chun-o-chara guft

chu mushrik hazratash ra na-saza guft

varaa zohd ki pursad az che-o-chun

na-bashad e’tiraz az banda mauzun

khudavan-e-hama dar kibriyaist

na illat laeq-e-fe.l-e-khudaist

sazavar-e-khudai lutf-o-qahar-ast

va-lekin bandagi dar shukr-o-sabr-ast

karamat aadmi az iztirarist

na aan ku ra nasib-e-ikhtiyari-ast

na-buda hech chizash hargiz az khud

pas angah pursadash az-nek-o-az-bad

nadarat ikhtiyar va gashta mamur

zahe miskin ki shud mukhtar-o-majbur

na zulm-ast iin ki ain-o-ilm-o-adlast

na जौर-अस्त iin ki mahaz-e-lutf-o-fazal-ast

bashar az zaan sabab taklif kardand

ki az zat-e-khudash tarif kardand

chu az taklif-e-haq aajiz shavi tu

ba-yak-bar az miyan bairun ravi tu

ba-kulliyat rihai yaabi az khvesh

ghani gardi ba-haq ai mard-e-darvesh

ba-rau jan-e-pidar tan dar qaza deh

ba-taqdir-e-yazdani raza deh

Leave a Comment