Sawal – Sharab-O-Sham-O-Shahid Ra Che Mana-Ast

saval

sharab-o-sham-o-shahid ra che maana-ast

kharabati shudan akhir che daava-ast

javab

sharab-o-sham-o-shahid ain-e-maani-ast

ki dar har surat-e-u ra tajalli-ast

shrab-o-sham-o-nur-o-zauq-e-irfan

ba-bin shahid ki az kas niist pinhan

sharab iin ja zujaja shama misbah

buvad shahid farogh-e-nur-e-arvah

ze-shahid bar dil-e-musa sharar shud

sharabash atish-e-shama-ash shajar shud

sharab-o-sham-o-jam aan nur-e-isra-ast

vale shahid hama ayat-e-kubra-ast

sharab-o-sham-o-shahid jumla hazir

ma-sho ghafil ze-shahid baazi akhir

sharab-e-be-khudi dar kash zamane

magar az dast-e-khud-yabi amane

ba-khur mai ta ze-kheshtan va rihanad

vajud-e-qatra dar dariya rasanad

sharabe khur ki jamash ru-e-yar-ast

pyala chashm-e-mast-e-bada khvar-ast

sharabe ra talab pai-e-saghar-o-jam

sharab-e-bada-khvar-o-saqi-e-asham

sharabe khur ze-jam-e-vaj.h-e-baqi

saqahum rabbahum uu raast saaqi

tahur aan mi buvad kaz laus-e-hasti

tura paaki dehad dar vaqt-e-masti

ba-khur mai va rahan khud ra ze-sardi

ki bad-masti beh ast az nek mardi

kase ku uftad az dargah-e-haq duur

hijab-e-zulmat uu ra behtar az nuur

keh aadam ra ze-zulmat sad madad shud

ze-nur iblis malun-e-abad shud

agar aina-e-dil ra ze-duda-ast

chu khud ra binad andar vai che sud-ast

ze-ruyash partave chu bar mai uftad

base shakl-e-hbabi bar vai uftad

jahan-o-jan dar uu shakl-e-habab-ast

hababash auliya ze-aftab-ast

shuda zu aql-e-kul hairan-o-madhosh

fatada nafas-e-kul ra halqa-dar-gosh

hama aalam chu yak khum-khana-e-u-ast

dile har zarra-e-paimana-e-u-ast

khirad mast va malaek mast va jaan mast

hava mast va zamin mast va zaman mast

falak sar-gashta az vai dar taga puue

hava dar dil ba-ummid-e-yake boe

malayak khurda saaf az kuza-e-pak

ba-jura rekhta durdi darin khaak

anasir gashta azaan yak jura sar-khush

fatada gah dar aab va gah dar atish

ze-bu-e-jura-i ki uftad bar khaak

baramad aadmi ta shud bar aflak

ze-aks-e-u tan-e-pazmurda jaan gasht

ze-tabash jan-e-afsurda ravan gasht

jahani khalq az-u sar-gashta dayam

ze-khan-o-man-e-khud bargashta dayam

yake az bu-e-durd-ash aaqil aamad

yake az rang-e-saf-ash naqil aamad

yake az nim-o-jura gashta sadiq

yake az yak surahi gashta ashiq

yake digar farv burda ba-yak-bar

khum-o-khum-khana-o-saqi-o-mai-khvar

kashida jumla-o-manda-dahan baaz

zahe dariya dil-e-rind-e-sar-afraz

dar ashamida hasti ra ba-yak-bar

faraghat yafta ze-iqrar-o-inkar

shuda farigh ze-sohd-e-khushk-o-tamat

girafta daman-e-pir-e-kharabat

Leave a Comment