Sawal – Nakhast Az Fikr-e-Khwesham dar Tahayyur

rah-e-dur-o-daraz-ast iin raha kun

chu muusa yak zaman tark-e-asa kun

dar aa vadi-e-aiman zamane

shinau inni anallah be-gumane

muhaqqiq ra ki bar vahdat shuhud-ast

nakhustin nazra bar nur-e-vajud-ast

dile kaz maarifat nur-o-safa diid

ze-har-chize ki diid avval khuda diid

buvad fikr-e-neko ra shart tajrid

pas-angah lamai az barq-e-taid

har-an-kas ra ki ezid raah na-namud

ze-istimal-e-mantiq hech na-gushusd

hakim-e-falsafi chuun hast hairan

nami-binad ze-ashya ghair-e-imkan

ze-imkan mi-kunad isbat-e-vajib

azaan hairan shud andar zat-e-vajib

gahe az daur darad sair-e-maakus

gahe andar tasalsul gashta mahbus

chu aqlash kard dar hasti tavaghghul

faro pechid payash dar tasalsul

zuhur-e-jumla-e-ashya ba-zidda-ast

vali haq ra na manind va na nidd ast

chu na-buvad zat-e-haq ra jidd-o-hamta

na-danam ta che-ghuna daani uu ra

nadarat vajib az mumkin namuna

che-ghuna dani-ash akhir che-ghuna

zahe nadan ki uu khurshid-e-taban

ba-nur-e-shama joyad dar bayaban

tamsil

kase ku aql-e-dur-adnesh darad

base sar-gashtagi dar pesh darad

ze-dur-andeshi-e-aql-e-fuzuli

yake shud falsafi digar haluli

khirad ra niist tab-e-nur-e-an-rue

ba-rau az bahr-e-u chashm-e-digar-jue

do chashm-e-falsafi chuun buud ahval

ze-vahdat didan-e-haq shud moattal

ze-na-binai aamad rah-e-tashbih

ze-yak chashmist idrakat-e-tanzih

tanasukh jaan sabab shud kufr-o-batil

ki uu ra tang-chashmi gasht hasil

Leave a Comment