Sawal – Ki Basham Man Mara Az Man Khabar Kun

saval

ki basham man mara az man khabar kun

che maani darad andar khud safar kun

javab

digar kardi saval az man ki man chist

mara az man khabar kun ta ki man kiist

chu hasti mutlaq aamad dar isharat

ba-lafz-e-man kunand aan ra ibarat

haqiqat gar taayyun shud muayyan

tu uu ra dar ibarat gufta-i man

man-o-tu ariz-e-zat-e-vajudem

mushabbak-ha-e-mishkat-e-vajudem

hama yak nur-dan ashbah-e-aravah

gah az aina paida gah ze-misbah

tu goi lafz-e-man dar har ibarat

ba-su-e-ruh mi-bashad isharat

chu kardi peshva-e-khud khirad ra

nami-dani ze-juzv-e-khvesh khud ra

ba-rau ai khvaja khud ra nek ba-shanas

ki na-buvad farbahi manind-e-amas

man-o-tu bar tar az jan-o-tan aamad

ki iin har-do ze-ajza-e-man aamad

ba-lafz-e-man na insanan-ast makhsus

ki ta goi buud jan-ast makhsus

yake rah bar tar az kaun-o-makan shau

jahan ba-guzar va khud dar khud jahan shau

ze-khat-e-vahmi-e-vahmi-e-ha-e-hoviyat

do chashmi mi shavad dar vaqt-e-royat

na-manad darmiyana rah-rav-e-rah

chu hae-hu shavad mulhaq ba-allah

buvad hasti bahisht imkan chu dozakh

man-o-tu darmiyan manind-e-barzakh

chu bar-khezad tu-ra iin parda az pesh

na-manad niiz hukm-e-mazhab-o-kesh

hama hukm-e-shariat az man-o-tust

ki aan bar basta-e-jan-o-tan-e-tust

man-o-tu chuun na-manad darmiyana

che masjid che kunisht che dair-khana

taayyun nuqta-e-vahami-ast dar ain

chu saafi gasht ghair-e-tu shud ain

do khutva besh na-buvad rah-e-salik

agarche darad uu chanden mahalik

yak az ha-e-huviyat dar guzashtan

dovam sahra-e-hasti dar navishtan

darin mash.had yake shud jama-o-afrad

chu vahid saari andar ain-o-aadad

tu aan jamai ki ain-e-vahdat aamad

tu aan vahid ki ain-e-kasrat aamad

kase iin sir shanasad ku guzar kard

ze-juz vai su-e-kulli yak safar kard

Leave a Comment