Safar Par Safar

bayaban-o-sahra ko main zer karta

chala ja raha huun

magar ye yaqin hai

ki tarik ankhon se parda hatega

andhere ujalon men tabdil honge

nazar mujh ko aaega raushan sitara

ki chahat men jis ki

azal se zamin par

safar par safar tai kiye ja raha huun

Leave a Comment