Ruaza-e-Khuld-e-Barin Khalwat-e-darwashan Ast

ruaza-e-khuld-e-barin khalvat-e-darvashan ast

maya-e-mohtashami khidmat-e-darveshan ast

ganj-e-uzlat ki tilismat-e-ajayab darad

fat.h-e-an-dar nazar-e-himmat-e-darveshan ast

qasr-e-firdaus ki rizvanash ba-darbani raft

manzare az chaman-e-nuz.hat-e-darveshan ast

an-che zar mi-shavad az partav-e-an-qalb-e-siyah

kimiyaist ki dar soh.bat-e-darveshan ast

vaan ki peshash ba-nehad taj-e-takabbur khurshid

kibriyaist ki dar hashmat-e-darveshan ast

daulate ra ki na-bashad gham az aseb-e-zaval

be-takalluf ba-shino daulat-e-darveshan ast

ai tavangar ma-farosh iin hama nakhvat ki turast

sarv dar kaf-e-himmat-e-darveshan ast

khusravan qibla-e-hajat-e-jahanand vale

sababash baranddagi-e-hazrat-e-darveshan ast

ru-e-maqsud ki shahan-e-jahan mi-talaband

mazharash aina-e-talat-e-darveshan ast

ganj-e-qarun ki faro mi-ravad az qahr hanuz

khvanda bashi ki ham az ghairat-e-darveshan ast

az karan ta-ba-karan lashkare zulmast vale

az azal ta-abad fursat-e-darveshan ast

man ghulam-e-nazar-e-asif-e-ahadam ku ra

surat-e-khvajgi-o-sirat-e-darveshan ast

‘hafiz’ ar ab-e-hayat-e-abadi mi-talabi

mamba-ash khak-e-dar-e-khalvat-e-darveshan ast

‘hafiz’ iin ja ba-adab baash ki sultani-o-mulk

hama az bandagi-e-hazrat-e-darveshan ast

Leave a Comment