Rozgarest Ke Sauda-e-Butan din-e-Man Ast

rozgarest ke sauda-e-butan din-e-man ast

gham-e-in-kar nashat-e-dil-e-ghamgin-e-man ast

didan-e-ru-e-tu ra dida-e-jan mi-bayad

viin kuja martaba-e-chashm-e-jahan bin-e-man ast

ta mara ishq-e-tu taalim-e-sukhan guftan kard

khalq ra vird-e-zaban mid.hat-o-tahsin-e-man ast

daulat-e-faqr khudaya ba-man arzani daar

kiin karamat sabab-e-hashmat-o-tamkin-e-man ast

yar-e-man baash ke zeb-e-falak-o-zinat-e-dahr

az mah-e-ru-e-tu va ashk chu parvin-e-man ast

vaiz-e-shahna-shanas iin azmat go ma-farosh

zaan ke manzil-gah-e-sultan-e-dil-e-miskin-e-man-ast

ya-rab iin kaaba-e-maqsud-o-tamasha-gah-e-kist

ke mughilan-e-tariqash gul-o-nasrin-e-man-ast

‘hafiz’ az hashmat-o-parvez digar qissa ma-khvan

ke labash jura-kash-e-khusrav-o-shirin-e-man-ast

Leave a Comment