Qissa-e-Kudake Ki dar Pesh-e-Tabut-e-Pidar Mi-Nalid Wa Sukhan-e-Huji

kudake dar pesh-e-tabut-e-pidar

zaar mi-nalid va bar mi-koft sar

ki-ai pidar akhir kujayat mi-barand

ta tura dar zer-e-khake avrand

mi-barandat khana-e-tang-o-zahir

ne dar uu qalin va ne dar vai hasir

ne charaghe dar shab va ne roznan

ne daran bu-e-taam va ne nishan

ne darash maamur va ne saqf va na baam

ne dar-o-bahr-e-ziya-e-hich-jam

jism-e-tu ki bosa-gah-e-khalq buud

chuun ravad dar Khana-e-kor-o-kabud

khana-e-be-zin.har-o-ja-e-tang

ki darunai ruue mi-manad na rang

ziin nasq ausaf-e-khana mi-shamurd

vaz do diida ashk-e-khunin mi-fashurd

guft juuhi ba pidar ai arjumand

vallah iin ra khana-e-ma mi-barand

guft juuhi ra pidar abla ma-sho

guft ai baaba nishani-ha shinau

iin nishani-ha ki guft uu yak-ba-yak

khana-e-ma ra-ast be-tardid-o-shak

ne hasir-o-ne charagh-o-ne taaam

ne darash maamur-o-ne sahn-o-ne baam

ziin namat darand bar khud sad nishan

lek kai binad aan ra taghiyan

khana-e-an dil ki maand be-ziya

az shua-e-aftab-e-kibriya

tang-o-tarikast chuun jan-e-yahud

be-nava az zauq-e-sultan-e-vadud

gor khush-tar az chunin dil mar tura

akhir az gor-e-dil-e-khud bar tura

Leave a Comment