Pan Chakki

nahr par chal rahi hai pan-chakki

dhun ki puuri hai kaam ki pakki

baithti tu nahin kabhi thak kar

tere pahiye ko hai sada chakkar

pisne men lagi nahin kuchh der

tu ne jhat-pat laga diya ik dher

log le jaenge samet samet

tera aata bharega kitne pet

bhar ke laate hain gadiyon men anaaj

shahr ke shahr hain tire muhtaj

tu bade kaam ki hai ai chakki!

kaam ko kar rahi hai tai chakki

khatm tera safar nahin hota

nahin hota magar nahin hota

paani har vaqt bahta hai dhal-dhal

jo ghumata hai aa ke teri kal

kya tujhe chain hi nahin aata

kaam jab tak nibad nahin jaata

menh barasta ho ya chale andhi

tu ne chalne ki shart hai bandhi

tu bade kaam ki hai ai chakki!

mujh ko bhati hai teri lai chakki!

ilm sikho sabaq padho bachcho

aur aage chalo badho bachcho

khelne kudne ka mat lo naam

kaam jab tak ki ho na jaae tamam

jab nibad jaae kaam tab hai maza

khelne khane aur sone ka

dil se mehnat karo khushi ke saath

na ki ukta ke khamushi ke saath

dekh lo chal rahi hai pan-chakki

dhun ki puuri hai kaam ki pakki

Leave a Comment