Pak Hai Lazzat-E-Ishrat Se Zaban-E-Waiz

paak hai lazzat-e-ishrat se zaban-e-vaiz

jo bala aae ilahi so ba-jan-e-vaiz

ham-nafas bagh-e-jinan ghar hai gunahgaron ka

dhundh dozakh men kahin ja ke makan-e-vaiz

khidmat-e-rind qadah-nosh men ye be-adabi

ji men hai katiye danton se zaban-e-vaiz

khud-faramosh hai kya aur ko samjhaega

rast-bazon se kaji par hai guman-e-vaiz

kyuun na ho tir-e-isharat se aalam majruh

qadd-e-kham-gashta hai goya ki kaman-e-vaiz

Leave a Comment