shahryar

Pahle Safhe Ki Pahli Surkhi

himaliya ki buland choti pe

barf ke ek subuk makan men

bujhi hui mishalon ka jalsa

aziim aur alami masail pe

ek hafte se ho raha hai

sifr talak darja-e-hararat pahunch chuka hai

mazid tafsil raaz men hai

More Poems

Leave a Comment