Octopus

khvahish ka ik samundar

mere dil men

duur tak apni jaden phailae

mujh ko apne ghere men liye

apni maujon ke sahare

chuus lena chahta hai sab lahu

ghaliban

ik octopus ke

ghane panjon ki zad men huun main ‘adil’

Leave a Comment