poet

Naqsha Badal Chuka Hai

hadsati maut ke baad

tamam chikhen

sahi salamat

kaghaz pe utaar li gai hain

aur chehre

maskh kar diye gae hain

lashon ke

log apne apne lahu ki

zinda tasviren

murda hathon men liye

divaron ko ghurte hain

aur ghurte hi chale jaate hain

More Poems

Leave a Comment