Na-Rasa

mujhe barbad karne men

maza aaya to kuchh hoga

siyahi pot di taqdir par

la kar mujhe tarikiyon ke ghaar men chhoda

jahan main saath ik ik saans ke

maqdur-bhar koshish kiye jaata huun lekin

mujhe milti nahin hai raah jis par

main qadam aage badhaun

apne hisse ki

vo chizen chhin luun

jin ko

chhupa kar meri ankhon se

mire hi vaste rakkha gaya hai

Leave a Comment