Murgh-e-dilam Tayare-Ast Qudsi-e-Arsh Aashiyan

murgh-e-dilam tayare-ast qudsi-e-arsh ashiyan

az kafas-e-tan-e-malul sair shuda az jahan

chuun ba-parad ziin jahan sidra buvad ja-e-u

takiya-gah-e-baz-e-ma kangura-e-arsh-dan

az sar-e-in khak-dan chuun ba-par-o-murgh-e-jan

baaz nashemane kunad bar daran astan

saya-e-daulat fitad bar sar-e-alam base

gar ba-kushad murgh-e-ma bal-o-pare dar jahan

har-do-jahan makan niist ba-juz fauq-e-charkh

jism-e-vai az maadan ast jan-e-vai az la-makan

alam-e-alvi buvad jalva-gah-e-murgh-e-ma

ab-e-khur-e-u buvad gulshan-e-bagh-e-jinan

ta-dam-e-vahdat zadi ‘hafiz’-e-shorida-hal

kham-e-tauhid kun bar varaq-e-ins-o-jan

Leave a Comment