Sufi

Mota Paherun Ke Par Jhinan

mota paherun ke par jhinan

zahir batin je rang bhinan

surat maani piu us dinahan

More Poems

Leave a Comment