Mantiq-Ut-Tair – Hikayat Bar dar Shudan-e-Mansur-Hallaj

chuun shud aan ‘hallaj’ bardar aan zaman

juz anal-haq mi-na-raftash bar zaban

chuun zaban-e-u hami na-shanakhtand

chaar dast-o-pa-e-u andakhtand

zard shud chuun khuun ba-raft az vai base

surkh chuun manad daran halat kase

zuud dar malid aan khurshid-o-mah

dast ba-burida ba-ru-e-ham-chu maah

guft chuun gulgun-e-mard-ast khuun

ruue ra gulguna zaan kardam kanun

ta na-basham zard dar chashm-e-kase

surkh-rui baash dam iin ja base

har ki ra man zard aayam dar nazar

zan burd ki-an-ja ba-tarsidam magar

chuun mara az tan sar-e-yak-mue niist

juz chunin gulguna an-ja ruue niist

marde khuni sar nihad chu zer-e-dar

sher-e-mard-ash aan zaman aayad ba-kar

chuun jahanam halqa-e-mime buvad

kai chunin ja-e-mara biime buvad

har ki ra ba azdaha-e-haft-sar

dar tamuz uftada dayam khvab-o-khar

ziin chunin bazi-ash bisyar uftad

kam-tarin chizash sar-e-dar uftad

Leave a Comment