Man-O-Salah-O-Salamat Kas In Guman Na-Barad

man-o-salah-o-salamat kas iin guman na-barad

ki kas ba-rind-e-kharabat zan-e-an na-barad

man iin muraqqa-e-pashmina bahr-e-an daram

ki zer-e-khirqa kasham mai kase guman na-barad

ma-bash gharra ba-ilm-o-amal faqih-e-zaman

ki hech-kas ze-kaza-e-khuda-e-jan na-barad

ma-sho farefta-e-rang-o-bu-e-qadah dar kash

ki zang-e-gham ze-dilat juz mai-e-mughan na-barad

man-e-zaif che-guna gham-e-tu bar daram

ki bar-e-hijr tu iin jan-e-na-tavan na-barad

agarche diida buud pasban-e-tu ai gul

ba-hosh baash ki naqd-e-tu pasban na-barad

ba-sai kosh agar muzd ba-yadat ai dil

kase ki car na kard uzr-e-raegan na-barad

sukhan ba nizd-e-sukhand-dan ada makun ‘hafiz’

ki tohfa-e-kase durr-e-gauhar ba-bahr-o-kan na-barad

Leave a Comment